Szolgáltatások


Partnereink


Innovációs csoport stratégiai partnere.


ISTF Kft

Magyar Internet Média és Web Díj 2009

Támogatjuk


Heim Pál Gyermekkórház


RG Stúdió feladatának tekinti a környezettudatos gondolkodás népszerüsítését.

Tisztelt leendő Partnerünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a legújabb ADSL akcióról.

Időtartama: 2007. április 02-től az RG Stúdió kiegészíti és módosítja a jelenleg futó  ADSL szolgáltatásait telefon előfizetés nélküli, „tisztaDSL” akciós ajánlattal.

A telefon előfizetés nélküli, tisztaDSL szolgáltatás leírása:


A tisztaDSL szolgáltatás olyan szolgáltatás, amelyhez nem szükséges telefonelőfizetést fenntartania az ügyfélnek.
Így tisztaDSL szolgáltatás esetén kizárólag az RG Stúdióval áll szerződéses kapcsolatban, és nem írjuk elő a T-Com telefon szolgáltatás meglétét, azaz elegendő az ADSL szolgáltatásért fizetni. A tisztaDSL-t T-Com szolgáltatási területen igényelhetik az Előfizetők.

A tisztaDSL szolgáltatás igénybe vétele a jelenlegi teljes „Szereld magad” ADSL termékportfoliónkkal megrendelhető, akár új kiépítésről akár szolgáltató váltásról van szó. A szolgáltatás kiépítési határideje 30 nap.

A szolgáltatás végfelhasználói szolgáltatás-hozzáférési pontja az ADSL modemhez kapcsolódó hálózati leválasztó szűrő (splitter) ügyfél oldali (U-R2) interfésze.

ADSL modemcsomag minden telefonelőfizetés nélküli ADSL szolgáltatáshoz vásárolható.

A tisztaDSL szolgáltatás létesítését olyan helyen tudjuk biztosítani, ahol az Előfizető helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve és az adott helyi központ, kihelyezett fokozat a T-Com ADSL szolgáltatás lefedettségi területén belül helyezkedik el.

A tisztaDSL szolgáltatások előminősítése a telefonvonallal együtt megrendelt ADSL szolgáltatások előminősítésével megegyezően, cím alapján történik.

Az Előfizető az RG Stúdió-t a szerződésben foglaltak szerint meghatalmazhatja, hogy a telefonelőfizetését a T-Com felé a tisztaDSL szolgáltatás kiépítésének érdekében felmondja.

Telefonelőfizetés nélküli ADSL szolgáltatás többféleképpen igényelhető:

  • Meglévő RG Stúdió ADSL szolgáltatás módosítható
  • Új tisztaDSL végpont is kiépíthető
  • Csak telefonvonalról is lehet tisztaDSL-re váltani
  • Szolgltatóváltással is igényelhető a Tisztán ADSL ajánlatunk

Az akciók leírása

Jelenlegi Világbérlet akciónk keretében új ügyfeleink immár 3 akciós, két szolgáltatóváltás és két listaáras ajánlat közül választhatnak:
Az ADSL szolgáltatásokat egyszeri díj nélkül értékesítjük.
Ez az ajánlat csak a Privát 1 és a Privát 1 „Szereld magad” csomagoknál, illetve a Bussines megrendelések esetében választható!
Az első évben kedvezményes, akciós havidíjról és a második évtől fizetendő díjakról itt olvashat»»
1 éves hűségidő, havi díjas számlázás (egyéb fizetési rendszeresség igénylése esetén a havi díj megfelelő többszörözésével számlázunk).

„Tisztán ADSL” szolgáltatásokat egyszeri díjjal értékesítjük.

Az első évben kedvezményes, akciós havidíjakról és a második évtől fizetendő díjakról itt olvashat»»
1 éves hűségidő, havi díjas számlázás (egyéb fizetési rendszeresség igénylése esetén a havi díj megfelelő többszörözésével számlázunk).

Kiegészítő -eseti- kedvezmények:
akciós „Szereld magad” csomag mellé az ügyfélnek modem csomag vásárlása esetén, annak nettó 4.500 Ft-os árát teljes egészében jóváírjuk.

Szolgáltatóváltás esetén az ADSL szolgáltatásokat egyszeri díj nélkül értékesítjük.
A kiépítés (sikeres Szolgáltató váltás) napjától az itt szereplő  kedvezményes, akciós havidíjat fizeti az ügyfél.
Az első évben kedvezményes, akciós havidíjakról itt olvashat»»
A második évtől fizetendő díjakról itt olvashat»»

Szolgáltató váltás „Szereld magad” és hagyományos ADSL esetében is lehetséges, típustól függetlenül azonos áron kínáljuk a csomagjainkat.
1 éves hűségidő, havi díjas számlázás (egyéb fizetési rendszeresség igénylése esetén a havi díj megfelelő többszörözésével számlázunk).

Szolgáltatóváltás, telefonelőfizetés nélkül:

Az ADSL szolgáltatásokat egyszeri díj nélkül értékesítjük.
A kiépítés (sikeres Szolgáltató váltás) napjától az itt szereplő  kedvezményes, akciós havidíjat fizeti az ügyfél.
Az első évben kedvezményes, akciós havidíjakról itt olvashat»»
A második évtől fizetendő díjakról itt olvashat»»

Szolgáltatóváltás kizárólag „Szereld magad” ADSL esetében lehetséges, így más típusú ADSL-ről történő váltás esetén modemcsomag vásárlása válik szükségessé, azaz a korábbi T-Com tulajdonú készülék leadása esetén ADSL modemcsomagot tudunk Előfizetőink részére értékesíteni 4.500 Ft + áfa díjért, 1 éves hűségidő, havi díjas számlázás (egyéb fizetési rendszeresség igénylése esetén a havi díj megfelelő többszörözésével számlázunk).

Szolgáltatóváltás ajánlat:

Az akció keretében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy más internet szolgáltatótól kiesésmentes szolgáltatóváltással az RG Stúdió-hoz szerződni kívánó ügyfelek ezt nagyon kedvező áron tehessék meg. Erre a konstrukcióra az RG Stúdió ADSL díjtáblázatában szereplő díjak érvényesek.

Azokban az esetekben, ahol a korábbi szolgáltatónál igénybe vett ADSL szolgáltatás (sebessége, előfizetői kategóriája) nem egyezik meg az RG Stúdió-tól Szolgáltatóváltással megrendelt szolgáltatással, és a megrendelt szolgáltatás biztosításához az alaphálózati szolgáltató (T-Com) közreműködése (sebességváltás, előfizetői jellegmódosítás) szükséges, adminisztrációs díjként nettó 3.000 Ft díjat számlázunk ki a sikeres szolgáltatóváltást követően, az igénybe vett módosítási feladatok mennyisége szerint.

Ezen díjon felül sebességmódosítás esetén a Sávszélesség módosítási egyszeri díjat (nettó 4.990 Ft), jellegmódosítás esetén a Vonal előfizetői jellegváltás egyszeri díjat (nettó 4.000 Ft) is kiszámlázzuk.

Amennyiben a szolgáltatóváltás során konstrukcióváltást is igényel az Előfizető, azaz a korábbi szolgáltatónál igénybe vett hagyományos ADSL szolgáltatás helyett nálunk „Szereld magad” szolgáltatást rendel, úgy a konstrukcióváltást díjmentesen intézzük.

Telefonvonallal együtt történő megrendelés:

Az alaphálózati szolgáltató (T-Com) az üzleti illetve egyéni előfizetői szerződések keretében megrendelt és igénybevett, új analóg vagy ISDN2 telefonvonalak egyszeri kiépítési díjából 100 %-os egyszeri díj kedvezményt nyújt az Előfizető részére.
A fenti kedvezményeket az alaphálózati szolgáltató (T-Com) kizárólag csak az új ADSL végfelhasználók részére biztosítja.


Változás a szolgáltatás módosítási lehetőségekben:

Minden ADSL előfizetés esetében lehetőség van a csomagok közötti módosításra. Ennek egyszeri sebességmódosítási díjaira az ADSL díjtáblázatban szereplő díjak érvényesek.
A csomagok közötti átjárás az alábbiak szerint, szabályozott keretek között végezhető.
Csomagot módosítani 2007.04.02-től különböző termékkonstrukcióban is lehet a következő elvek szerint: Szereld magad <-> Szereld magad; Normál <-> Normál; Normál -> Szereld magad
„Szereld magad”-ról Hagyományosra nem engedélyezett a módosítás!

Csomag módosítás lehetséges azonos konstrukciókon belüli különböző típusú csomagok között: Privát <-> Start Strat <-> Partner <-> Prémium
Amennyiben a módosítás során a telefonvonal-előfizetői kategória miatt az ADSL végpont jellegének módosítása is szükségeltetik, úgy Vonal előfizetői jellegmódosítási díjat számlázunk az Ügyfélnek a módosítási szerződés szerint, mely 4.000 Ft + áfa.

Sebességcsökkentést és alacsonyabb kategóriájú (Privát <- Small Business <- Business <- Business+) csomagba történő módosítást csak olyan végpontra kezdeményezhet az ügyfél, amely kiépítése 12 hónapnál régebbi!!!

Ellenkező esetben az Ügyfél az érvényben lévő szerződésnek a módosítási nappal történő megszüntetése szerinti szerződésbontási díj előzetes megfizetése mellett kezdeményezhet módosítási igényt. Ennek a díjnak a meghatározása a módosítási igény beérkezését követően történik és erről az ügyfelet a módosítás megkezdése előtt értesíteni kell.
Sebességnövelési igény azonos típusú és magasabb kategóriájú (Privát <-> Start Strat <-> Partner <-> Prémium) csomagok esetén teljesíthető.
A csomagmódosítási igények esetében az ADSL díjtáblázatában szereplő díjak érvényesek.

Szerződésmódosítás esetén a szerződések időtartama határozott 1 év.

Változás az ADSL áthelyezési lehetőségekben

2007.04.02-től az ADSL áthelyezésnek a megrendelhetőségét az alábbiak szerint módosítjuk.
„Tisztán ADSL” ajánlatok esetében, azaz a telefonelőfizetés nélkül kiépített ADSL végpontok áthelyezését csak azokra kezdeményezhet az ügyfél, amely kiépítése 12 hónapnál régebbi!!! Ellenkező esetben az Ügyfél az érvényben lévő szerződésnek az áthelyezés miatti leszerelés napjával történő megszüntetése szerinti szerződésbontási díj előzetes megfizetése mellett kezdeményezhet felszerelési igényt. Ennek a díjnak a meghatározása az áthelyezési igény beérkezését követően történik és erről az ügyfelet a módosítás megkezdése előtt értesíteni kell.


Változás az Szolgáltatóváltás folyamatában:

A T-Com 2007.03.30-tól a szolgáltatóváltás folyamatát az alábbiak szerint egyszerűsítette:
  • A szolgáltatóváltás folyamatot az átvállaló ISP (ISP2) kezdeményezheti
  • A szolgáltatóváltás kezdeményezése esetén a T-Com a korábbi (ISP1) szolgáltatót megkeresi az elengedő nyilatkozat leadása ügyében
  • Az elengedésre 5 munkanap alatt kell választ adnia a lemondó (ISP1) ISP-nek
  • Az ISP váltás az elengedéstől (ISP1 határozhatja meg) számított 3-8 napon belül valósul meg.
Ebből adódóan az RG Stúdió ISP váltásos lemondásokat 2007.03.30-tól nem továbbít a T-Com felé. Az eddig beérkezett 2007.03.30-a után hatályos ISP váltásos lemondásokra az életbe lépésük napjáig várjuk az új szolgáltató megkeresését a T-Com-tól. Ennek hiányában a lemondást normál lemondásként továbbítjuk a T-Com felé.
 
Rendszerben gondolkodunk

Az RG Stúdió az RG Magyarország cégcsoport tagja

RG Magyarország
Rendszerben gondolkodunk
Átfogó és egyszerű informatikai megoldások


RG Net
Informatika emberi nyelven
Beléptető rendszerek, IP Kamerák, Hálózatépítés


Aktuális


Tenkesalja Fesztivál július 23-tól augusztus 1-ig
Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Tenkesalja Fesztivál, ahol kicsik és nagyok is egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot.
tovább >>>Ajánlat


Webkamerás megfigyelés
Webkamerás megfigyelés
Építkezések, beruházások folyamatos nyomonkövetése interneten
További részletek>>>


RG Hírlevél

Cég
Magán személy

Feliratkozom
Leiratkozom

Feliratkozásnál ajándékba kapja a "A legnagyobb tévedés céges honlapoknál" című hírlevelünket!